Βιομηχανικά

Πολλές μεγάλες βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αλλά και εμπορικές μονάδες μας έχουν τιμήσει με την προτίμησή τους.

Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές μόνον από τις συνεργασίες μας:

  • ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
  • ΑS CΟΜPΑΝΥ A.E.
  • TATE & LYLE HELLAS A.E. (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
  • EU.RO.CO. S.A.
  • ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΞΙΟΥ Α.Ε.
  • LIDL ΕΛΛΑΣ 
  • MAKIOS S.A.
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ Α.Ε.