Κατασκευές σκυροδεμάτων

Διαθέτουμε τα συνεργεία, την υποδομή και την εμπειρία να κατασκευάσουμε ό,τι χρειάζεται ο πελάτης μας. Οικοδομική ξυλεία, μηχανήματα αναμικτικά, κοπτικά, ανυψωτικά και δονητικά, εργαλεία κάθε είδους διευκολύνουν την εκτέλεση σχεδόν όλων των τεχνικών κατασκευών και εργασιών που απαιτεί ένα εργοτάξιο.