Ιστορικό

Το όνομα ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ είναι σε πολλούς γνωστό, μέσα και έξω από τα όρια της πόλης μας και σχεδόν ταυτόσημο με ένα από τα παλιότερα φυτώρια καλλωπιστικών φυτών στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και με το πράσινο γενικότερα.

Η επιχείρησή μας ιδρύθηκε από τον δασολόγο Απόστολο Δαμιανίδη και έκανε τα πρώτα της βήματα το 1966.

Σαν βασικό αντικείμενο την εποχή εκείνη, εκτός από τις δασοτεχνικές μελέτες, είχαμε την παραγωγή και την εμπορία καλλωπιστικών φυτών, ενώ αργότερα εκπονήσαμε και τις πρώτες κηποτεχνικές μελέτες.

Από το 1972, μπαίνουμε και στον τομέα των δημοσίων έργων, οπότε το αντικείμενο και ο όγκος των εργασιών διευρύνεται σημαντικά. Δενδροφυτεύσεις σε οδικούς άξονες, δασοτεχνικά έργα και αργότερα κατασκευές χλοοταπήτων σε γήπεδα ποδοσφαίρου, αποτελούν στη φάση εκείνη τον ορισμό του δημοσίου έργου στο πράσινο.

Μετά το 1987, τα έργα που αναλαμβάνει η επιχείρηση αποκτούν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, καθώς η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να αναλάβει ένα έργο από το μηδέν και να το παραδώσει ολοκληρωμένο: μελέτη, χάραξη, χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, κατασκευές σκυροδέματος και κάθε οικοδομική εργασία, μικρά έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων, σιδηροκατασκευές, αλλά και φυτεύσεις φυτών, εγκατάσταση χλοοταπήτων κ.λ.π.