Δομικά υλικά

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στις κατασκευές κάθε είδους, γνωρίσαμε και χρησιμοποιήσαμε πολλά υλικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να βρεθούν σε όλα τα καταστήματα εμπορίας δομικών υλικών.

Διαθέτουμε γεωυφάσματα, αποστραγγιστικές μεμβράνες, γεωκυψέλες και αρκετά ακόμα "δύσκολα" υλικά, τα οποία μόνον σε εξειδικευμένα καταστήματα θα μπορούσε κανείς να προμηθευτεί.