Χωματουργικά

Είμαστε σε θέση να οργανώσουμε, να επιβλέψουμε και να εκτελέσουμε χωματουργικές εργασίες κάθε είδους για λογαριασμό σας, είτε αυτές έχουν να κάνουν με γενικές εκσκαφές, είτε με κατασκευές και συμπυκνώσεις επιχωμάτων, είτε με ο,τιδήποτε άλλο.