Συντήρηση πρασίνου

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις κάθε είδους εγκαταστάσεων πρασίνου, σε μηνιαία ή ετήσια βάση, αλλά και κατ' αποκοπή.

Σχεδιάζουμε τη φυτοπροστασία, προτείνουμε τα φυτοφάρμακα και τις λιπάνσεις και προτείνουμε τις πιο ρεαλιστικές λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το πράσινο που σας περιβάλλει.